side-area-logo

cookie- en privacyverklaring

de kleine lettertjes

privacy

privacy algemeen

Studio i-nicole vindt het belangrijk dat er verantwoord met persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom verwerken we alleen gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan we zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het daarvoor bestemde doel. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze cookie- en pivacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Studio i-nicole. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Deze cookie- en privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze u gegevens worden opgeslagen en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over onze cookie- en privacy verklaring kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van onze cookie- en privacyverklaring.

doeleinden

doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Algemeen doel

Bent u klant bij Studio i-nicole dan houden we de algemene bedrijfsgegevens (ook gegevens van contactpersonen bij). Het betreft gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele informatie ten behoeve van facturatie. Zolang u klant bent bij ons hebben we deze gegevens nodig. De gegevens die Studio i-nicole verzamelt zijn uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 • KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
 • Vestigingsadres en/ of postadres (eenmanszaken en VOF’s)
 • Offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)
 • Social media accountnamen (indien van toepassing)
 • Portretten (wanneer u Gravatar gebruikt bij het plaatsen van reacties op onze website)

Bovenstaande persoonsgegevens hebben wij van u verkregen of vanuit openbare bronnen zoals social media.

Reacties

Wanneer u een reactie plaatst onder een blogpost dan verwerken wij uw naam en wellicht uw portretfoto als u gebruik maakt van Gravatar. Uw reactie laten we in feite oneindig staan, tenzij een blogpost wordt verwijderd of indien u contact met ons opneemt om uw reactie te verwijderen.

Nieuwsbrief (MailChimp)

Onze nieuwsbrief wordt verstuurd met MailChimp. U ontvangt alleen de nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven via onze website. Onderaan elke e-mail staat een link om u af te melden van de nieuwsbrief. We bewaren deze gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven.

Om u de nieuwsbrief te kunnen versturen, worden uw naam en e-mailadres verwerkt door Mailchimp. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.

MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die laten zien of e-mails worden geopend en gelezen. Informatie over hoe MailChimp met uw gegevens omgaat, kunt in vinden in de privacy policy van Mailchimp.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media hebben we automatisch gegevens van u ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht.

Offertes

Bij de aanvraag van een offerte voor een van de diensten van Studio i-nicole verwerken we uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een passende offerte te kunnen sturen. Offertes worden 8 jaar bewaard. Studio i-nicole heeft een wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes om te kunnen zien of u eerder bij ons een offerte heeft aangevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Facturatie

Plaatst u een opdracht bij Studio i-nicole dan verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor die opdracht. De gegevens die wij bij iedere opdracht verwerken zijn uw naam, adres, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Daarnaast zullen we bij betaling te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat Studio i-nicole op grond van wettelijke verplichtingen uw gegevens moet delen in verband met een uit overheidswege fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In zo’n situatie zijn wij gedwongen deze gegevens vrij te geven aan de betreffende instantie.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bij u ons bent. Dit houdt in dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten. Studio i-nicole zal dit opvatten als een vergeetverzoek en uw persoonsgegevens volledig uit ons klantenbestand verwijderen.

Om misbruik te voorkomen versturen wij kopieën en (persoons)gegevens uitsluitend naar het ons bekende e-mailadres. Wanneer u gegevens wenst te ontvangen op bijvoorbeeld een afwijkend e-mailadres of een postadres zullen wij u vragen om u zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Vanwege administratieve verplichtingen bewaren we offertes, facturen en betaalgegevens met uw (persoons)gegevens voor 8 jaar.

uw rechten

recht op inzage

Algemeen

U heeft als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. In dit gedeelte leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Inzage, rectificatie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Een verzoek voor inzage, rectificatie of wissing kunt u sturen naar  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wordt u verzoek ingewilligd sturen wij een kopie van uw gegevens naar het ons bekende e-mailadres.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.

U kunt uw verzoek voor beperking van uw persoonsgegevens sturen naar  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij een bevestiging dat gegevens m.b.t. de beperking niet langer verwerkt zullen worden naar het ons bekende e-mailadres.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Een verzoek hiervoor kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en overige rechten

In veel voorkomende gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio i-nicole of in opdracht van ons. Wanneer u bezwaar maakt zullen zij onmiddelijk de verwerking van persoonsgegevens staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten werwerken) ter beschikking stellen aan u. Daarna zal de verwerking blijvend stopgezet worden.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken u gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

cookies

Studio i-nicole gebruikt cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goed functionerende website. Een voorbeeld is de mogelijkheid om te kunnen reageren op een blogpost.

Google Analytics

Om onze website te optimaliseren worden gegevens verzameld over het surfgedrag op i-nicole.com. Hierdoor kunnen wij zien hoe bezoekers onze website gebruiken en onze website verbeteren. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. Deze informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Studio i-nicole kan geen persoonlijke gegevens herleiden uit de verzamelde gegevens van Google Analytics en ontvangt geen IP-adressen of andere adres- of persoonsgegevens. De informatie die wij ontvangen via Google Analytics wordt door ons niet met derden gedeeld.

Deze Google Analytics cookies worden 24 maanden bewaard. Alle gegevens zijn geanonimiseerd.

Google Analytics is onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Meer informatie over het beleid van Google vind u in het Privacybeleid van Google.

Cookies van Mailchimp

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Ook Mailchimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacy policy van Mailchimp.

Gravatar

Wanneer u een reactie op onze website achterlaat, kunt u met Gravatar daar een foto van uzelf bij laten plaatsen. Bekijk het privacybeleid van Gravatar.

Cookies van Social Media buttons

Via een code kunnen de verschillende social media kanalen cookies plaatsen. Hiermee is het mogelijk een blogpost van onze website delen op uw eigen social media account.

Wij gebruiken social media buttons voor  Linked In, TwitterFacebookPinterest en Google+. In de privacyverklaringen van de betreffende social media kanalen kunt u lezen wat zij precies met de verzamelde informatie doen.

Links/ koppelingen

Op onze website bevinden links/ koppelingen naar externe websites. Door op een link te klikken bezoekt u een externe website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Voor meer informatie hierover raden wij u aan de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Cookies uitschakelen en/ of verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen en/ of verwijderen? Dit doet u via de instellingen van uw browser. Wanneer u cookies uitschakelt werkt onze website mogelijk minder goed en kan het zijn dat dat u bepaalde functies van onze website niet meer kunt gebruiken.

Internet Explorer
Ga naar Extra > Internetopties > Algemeen. Klik bij Browsegegevens op Verwijderen, vink Cookies en websitegegevens aan en klik op Verwijderen.

Firefox
Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op Verwijder individuele cookies > Verwijder alles (of selecteer welke cookies u wilt verwijderen).

Chrome
Ga in het menu naar Browsegegevens wissen. Selecteer een periode en vink Cookies en andere sitegegevens aan. Klik op Browsegegevens wissen.

Safari
Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op Verwijder alle websitegegevens of kies wat je met de cookies wilt doen.

contact

privacyzaken

contactpersoon privacyzaken
Nicole Kalkman-Brahim

 

adres
Studio i-nicole
Noordkade 102
2741GB Waddinxveen

 

telefoon
06 28 33 0 944

 

e-mail
info @ i-nicole.com

 

kvk
56934718

Heeft u naar aanleiding van deze cookie- en privacyverklaring nog vragen of wilt u gebruik maken van een van uw rechten? Neem contact met op met onze contactpersoon voor privacyzaken Nicole Kalkman-Brahim via onderstaand formulier.


  Onderwerp*
  Maak een keuze uit een van de onderwerpen.


  Inzage/ rectificatie/ wissing persoonsgegevensBeperking verwerking persoonsgegevensOverdragen persoonsgegevensBezwaar verwerking persoonsgegevensMijn verzoek/ vraag staat er niet bij


  * Alle velden met een * zijn verplicht.